Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, realizuje na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DWEW/1511 projekt „Bądź Unplugged”, którego celem jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie

www.programyrekomendowane.pl

Do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie pięcioosobowe zespoły nauczycieli (wychowawców, psychologów, pedagogów) zatrudnionych w jednej szkole.

W szkoleniach, organizowanych w każdym województwie, mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) zespoły szkolne.

W roku 2023 planujemy realizację szkoleń w następujących terminach:

 • Województwo Dolnośląskie, Wrocław, 14-15.04.2023 (3 zespoły)
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz, 14-15.04.2023 (3 zespoły)
 • Województwo Lubelskie, Lublin, 29-30.09.2023
 • Województwo Lubuskie, Zielona-Góra, 24-25.11.2023
 • Województwo Łódzkie, Łódź, 22-23.09.2023
 • Województwo Małopolskie, Kraków, 19-20.05.2023 (3 zespoły)
 • Województwo Mazowieckie, Warszawa, 12-13.05.2023
 • Województwo Opolskie, Opole, 08-09.09.2023
 • Województwo Podkarpackie, Rzeszów, 01-02.12.2023
 • Województwo Podlaskie, Białystok, 15-16.09.2023
 • Województwo Pomorskie, Gdańsk, 02-03.06.2023
 • Województwo Śląskie, Katowice, 17-18.11.2023
 • Województwo Świętokrzyskie, Kielce, 20-21.10.2023
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie, Iława, 16-17.06.2023
 • Województwo Wielkopolskie, Gniezno, 27-28.10.2023
 • Województwo Zachodniopomorskie, Szczecin, 06-07.10.2023

Pogrubioną czcionką zaznaczono potwierdzone miejsca realizacji szkoleń.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów szkoleń i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

Zapisy na szkolenia w roku 2023 zostały zakończone.

  Organizator w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu zapewni:

  • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Całodzienne przerwy kawowe.
  • Komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej.
  • Wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged.

  Organizator nie zapewnia i nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie oraz noclegu w trakcie szkolenia.

  Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

  Zapisu na szkolenia dokonać może jedynie szkoła (placówka oświatowa) wskazując nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

  Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym informacje dotyczące rekrutacji, przebiegu szkolenia, godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia znajdziecie Państwo w regulaminie udziału w projekcie.

  • Informacje na temat rekrutacji do projektu można uzyskać również pod numerem telefonu:
   • 665 295 297

  Przed dokonaniem zapisu na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Zasadami przetwarzania danych osobowych.

  .

  .

  Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
  Skip to content