Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, realizuje na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DWEW/1511 projekt „Bądź Unplugged”, którego celem jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie

www.programyrekomendowane.pl

Do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie pięcioosobowe zespoły nauczycieli (psychologów, pedagogów) zatrudnionych w jednej szkole.

W szkoleniach, organizowanych w każdym województwie, mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) zespoły z jednej szkoły.

Szkolenia w roku 2022 zostały zaplanowane w następujących miejscach i terminach:

 • Dla szkół z Województwa Dolnośląskiego – Wrocław, 24-25.10.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Bydgoszcz, 28-29.10.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Lubelskiego – Lublin, 02-03.12.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Lubuskiego Szkolenie odwołane
 • Dla szkół z Województwa Łódzkiego – Łódź, 8-9.11.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Małopolskiego – Kraków, 25-26.11.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Mazowieckiego – Warszawa, 23-24.11.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Opolskiego – Opole, 7-8.11.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Podkarpackiego – Rzeszów, 02-03.12.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Podlaskiego – Białystok, 18-19.11.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Pomorskiego – Gdańsk, 21-22.10.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Śląskiego – Katowice, 9-10.12.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Świętokrzyskiego – Kielce, 23-24.11.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Olsztyn, 25-26.11.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Wielkopolskiego – Gniezno, 9-10.12.2022 r.,
 • Dla szkół z Województwa Zachodniopomorskiego – Szczecin, 21-22.10.2022 r.,

Aktualnie rekrutacja do projektu została wstrzymana.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów szkoleń i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

Organizator w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu zapewni:

 • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Całodzienne przerwy kawowe.
 • Komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej.
 • Wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged.

Organizator nie zapewnia i nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie oraz noclegu w trakcie szkolenia.

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Zapisu na szkolenia dokonać może jedynie szkoła (placówka oświatowa) wskazując nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym informacje dotyczące rekrutacji, przebiegu szkolenia, godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia znajdziecie Państwo w regulaminie udziału w projekcie.

 • Informacje na temat projektu można uzyskać również pod numerami telefonu:
  • 665 295 297
  • 690 366 244

Przed dokonaniem zapisu na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Zasadami przetwarzania danych osobowych.

.

.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
Skip to content