Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, realizuje na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DWEW/1511 projekt „Bądź Unplugged”, którego celem jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie

www.programyrekomendowane.pl

Do udziału w projekcie zapraszamy wyłącznie pięcioosobowe zespoły nauczycieli (wychowawców, psychologów, pedagogów) zatrudnionych w jednej szkole.

W szkoleniach, organizowanych w każdym województwie, mogą wziąć udział cztery zespoły szkolne.

W roku 2024 zrealizujemy jeszcze szkolenia dla osób z poniższych województw, w następujących terminach:

 • Województwo Małopolskie, Kraków, 20-21.09.2024 (Brak wolnych miejsc – zapisy wyłącznie na listę rezerwową)
 • Województwo Opolskie, Opole, 6-7.09.2024 (Brak wolnych miejsc – zapisy wyłącznie na listę rezerwową)
 • Województwo Podlaskie, Białystok, 27-28.09.2024
 • Województwo Pomorskie, Gdańsk, 27-28.09.2024 (Brak wolnych miejsc – zapisy wyłącznie na listę rezerwową)
 • Województwo Śląskie, Katowice, 14-15.06.2024 (Brak wolnych miejsc – zapisy wyłącznie na listę rezerwową)
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie, Iława, 13-14.09.2024

W tym roku zrealizowaliśmy już szkolenia w następujących województwach:

 • Województwo Dolnośląskie, Wrocław, 22-23.03.2024
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie, Bydgoszcz, 15-16.03.2024
 • Województwo Lubelskie, Lublin, 10-11.05.2024
 • Województwo Lubuskie, Poznań, 17-18.05.2024
 • Województwo Łódzkie, Łódź, 5-6.04.2024
 • Województwo Mazowieckie, Warszawa, 19-20.04.2024
 • Województwo Podkarpackie, Rzeszów, 5-6.04.2024
 • Województwo Świętokrzyskie, Kielce, 10-11.05.2024
 • Województwo Wielkopolskie, Poznań, 17-18.05.2024
 • Województwo Zachodniopomorskie, Szczecin, 12-13.04.2024

Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów szkoleń i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

Organizator w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu zapewni:

 • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Całodzienne przerwy kawowe.
 • Komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej.
 • Wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged.

Organizator nie zapewnia i nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie oraz noclegu w trakcie szkolenia.

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Zapisu na szkolenia dokonać może jedynie szkoła (placówka oświatowa) wskazując nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym informacje dotyczące rekrutacji, przebiegu szkolenia, godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia znajdziecie Państwo w regulaminie udziału w projekcie.

 • Informacje na temat rekrutacji do projektu można uzyskać również pod numerem telefonu:
  • 452 929 828

Przed dokonaniem zapisu na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie „Bądź Unplugged”.

Wzór sprawozdania z realizacji programu Unplugged w placówce oświatowej.

Regulaminy archiwalne obowiązujące w latach 2022-2023

.

.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
Skip to content