Rada Fundacji

Izabela Osmańska – Przewodnicząca Rady

Magdalena Jakubowska

Małgorzata Zalewska

Joanna Grochowska

Damian Czajkowski

Sławomir Pietrzak