Fundacja

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki została założona w styczniu 2016 roku, a formalną działalność rozpoczęła w dniu rejestracji w KRS – 22 marca 2016.

Głównym celem działania Fundacji jest zwiększenie dostępności do wysokojakościowej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu rekomendowanych programów profilaktycznych oraz szkolenia dotyczące budowania lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom.

Kontakt

Projekty aktualne

Szkolenia dla realizatorów programu Unplugged

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki w roku 2021 prowadzi szkolenia dla realizatorów programu Unplugged finansowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem…

Bądź Unplugged. 2021

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki  roku 2021 prowadzi szkolenia dla realizatorów programu Unplugged finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów…

Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2021

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizować w 2021 roku 4 edycje szkolenia przygotowującego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w tworzeniu…

Skip to content