Fundacja Pozytywnej Profilaktyki została założona w styczniu 2016 roku, a formalną działalność rozpoczęła w dniu rejestracji w KRS – 22 marca 2016.

Głównym celem działania Fundacji jest zwiększenie dostępności do wysokojakościowej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu rekomendowanych programów profilaktycznych oraz szkolenia dotyczące budowania lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom.

Skip to content