Fundacja

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki została założona w styczniu 2016 roku, a formalną działalność rozpoczęła w dniu rejestracji w KRS – 22 marca 2016.

Głównym celem działania Fundacji jest zwiększenie dostępności do wysokojakościowej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu rekomendowanych programów profilaktycznych oraz szkolenia dotyczące budowania lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom.

Kontakt

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Projekty aktualne

Bądź Unplugged 2020

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Unplugged”. Program Profilaktyczny…

Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2020

Cel projektu Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego.…

Samorząd, NGO, szkoła – współpraca dla jakości 2.0

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do uczestnictwa w Regionalnych Konferencjach na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi…

Skip to content