Fundacja

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki została założona w styczniu 2016 roku, a formalną działalność rozpoczęła w dniu rejestracji w KRS – 22 marca 2016.

Głównym celem działania Fundacji jest zwiększenie dostępności do wysokojakościowej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu rekomendowanych programów profilaktycznych oraz szkolenia dotyczące budowania lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom.

Kontakt

Projekty aktualne

Unplugged on-line

Zapraszamy na odpłatne szkolenia dla realizatorów programu Unplugged, które będziemy prowadzić w formie on-line. . Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz…

Skip to content