Sławomir Pietrzak – Prezes Zarządu 

Joanna Grochowska – Wiceprezes Zarządu