W roku 2023, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zrealizowała 3 edycje szkoleń dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego Unplugged.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie

www.programyrekomendowane.pl

Do udziału w szkoleniach zaprosiliśmy osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
 2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

Szkolenia odbyły się w następujących terminach i miejscach:

 1. 4-5.08.2023 – Warszawa, Hotel Ibis Warszawa Centrum, al. Solidarności 165
 2. 25-26.08.2023 – Warszawa, Hotel Ibis Warszawa Centrum, al. Solidarności 165
 3. 2-3.10.2023 – Warszawa, Hotel Ibis Warszawa Centrum, al. Solidarności 165

Organizator w trakcie szkolenia zapewnił:

 • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe.
 • 1 nocleg (zgodnie z regulaminem projektu, z noclegu mogły skorzystać jedynie osoby mieszkające w miejscowościach oddalonych od miejsca szkolenia o minimum 60 km.).
 • Całodzienne wyżywienie (obiad i kolacja w pierwszym dniu szkolenia oraz śniadanie (dla osób korzystających z noclegu) i obiad w drugim dniu szkolenia).
 • Całodzienne przerwy kawowe.

Organizator nie zapewniał i nie refundował kosztów:

 • Dojazdu na szkolenie.
 • Miejsc parkingowych podczas szkolenia.

Szkolenia były prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Skip to content