Bądź Unplugged 2020

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowała w roku 2020 cykl 8 szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programu „Unplugged”.

Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej informacji o programie „Unplugged” znajduje się na stronie internetowej:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie trwało dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmował informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Szkolenia były zorganizowane od kwietnia do listopada 2020 roku. Przeprowadzono osiem dwudniowych szkoleń w następujących terminach i miejscach:

  1. Bydgoszcz, 03 – 04 lipca 2020 r.
  2. Warszawa, 10 – 11 lipca 2020 r.
  3. Poznań, 17 – 18 lipca 2020 r.
  4. Białystok, 07 – 08 sierpnia 2020 r.
  5. Lublin, 21 – 22 sierpnia 2020 r.
  6. Warszawa, 11 – 12 września 2020 r.
  7. Wrocław, 25 – 26 września 2020 r.
  8. Poznań, 02 – 03 października 2020 r.

Uczestnikami szkoleń były osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

Organizator w trakcie szkolenia zapewnił przerwy kawowe oraz lunch (obiad) w każdym dniu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia ponieśli zryczałtowaną opłatę za materiały szkoleniowe (podręczniki, zeszyty ćwiczeń i in.) w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych), płatną przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenia były prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content