Joanna Grochowska

Pedagog, profilaktyk, socjoterapeuta, psychoterapeuta (certyfikacja), trener, wykładowca, mediator. Absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Pedagogiki i Psychologii), Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku (Studia Podyplomowe – specjalność: socjoterapeuta). Prowadzi psychoterapię indywidualną, szkolenia specjalistyczne, konferencje, treningi interpersonalne. Realizuje się jako certyfikowany Trener, Instruktor i Realizator Programów Profilaktycznych. Pełni funkcję wiceprezesa w Fundacji Pozytywnej Profilaktyki. Koordynowała na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ogólnopolskie badania Fundacji Masz Szansę „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” MEN/2016. Ukończyła szkolenie podczas którego uzyskała kwalifikacje trenera Unplugged (certyfikacja w ramach międzynarodowego systemu szkolenia prowadzonego przez EUDAP Faculty i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończyła szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno. Wielokrotnie zapraszana jako gość audycji radiowych m.in. w Radio Uniwersytet PsychoStereo UKW w Bydgoszczy, do udzielenia wywiadów związanych z prowadzonym profilem zawodowym. Wyróżniona dwukrotnie tytułem Profilaktyka Roku 2008, 2010. Członek PTTPB, PTTM.

Sławomir Pietrzak

Psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IUL „European Drugs Summer School” oraz „Executive Training on Drug Policy” organizowany przez Grupę Pompidou. Jest prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Uzależnienia”. Ukończył szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno. W roli eksperta uczestniczył w projekcie „Wsparcie gruzińskiej profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym”, realizowanym przez Fundację Praesterno. Obecnie jest ekspertem w projekcie „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”, realizowanym przez Fundację Praesterno i Fundację Pozytywnej Profilaktyki. Jest współautorem podręcznika „Budowanie lokalnej strategii przeciwdziałania narkomanii. Podręcznik dla samorządów” wydanego przez Fundację Praesterno oraz „Lokalne strategie rozwiązywania problemu narkomanii” wydanego przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej. Jest również współautorem programu szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia lokalnych strategii przeciwdziałania uzależnieniom, wypracowanego na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.