Unplugged w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki realizowała w roku 2019 na zlecenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadanie publiczne pn. „Unplugged w Województwie Kujawsko-Pomorskim„.

W ramach zadania, uczestnicy szkolenia mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie trwało dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmował informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikować się mogły osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.) znajdującej się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej mającej swoją siedzibę na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zakładana (20 osób) o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa uczestnictwa w szkoleniu dla osób zatrudnionych w systemie oświaty. Pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

Organizator w trakcie szkolenia zapewniał przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia ponosili zryczałtowaną opłatę za materiały szkoleniowe (podręczniki, zeszyty ćwiczeń i in.) w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych), płatną przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie odbyło się w Bydgoszczy w dniach 27-28 września 2019 r.

Materiały związane z realizowanym projektem:

Więcej informacji na temat programu Unplugged można znaleźć na stronie:

https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Skip to content