Zapytania ofertowe

Postępowania aktualne.

Aktualnie nie prowadzimy postępowań.

Postępowania zakończone.

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/1/3/2022 – wydruk materiałów szkoleniowych dla realizatorów programu Unplugged wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/2/4/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w dniach 13-14.05.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/3/4/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w Warszawie w dniach 13-14.05.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/4/4/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w Poznaniu w dniach 27-28.05.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/5/4/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w Warszawie w dniach 10-11.06.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/6/4/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w Warszawie w dniach 26-27.08.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/7/4/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w Warszawie w dniach 01-02.07.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/8/4/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w Poznaniu w dniach 27-28.05.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO/U/NPZ/9/5/2022 – usługi noclegu, wyżywienia i przerw kawowych oraz miejsca na cele szkoleniowe w Poznaniu w dniach 27-28.05.2022

Skip to content