Samorząd, NGO, szkoła – współpraca dla jakości

W ramach projektu zrealizowane zostały 2 wojewódzkie konferencje dotyczące strategii rozwiązywania problemów narkotykowych.

Pierwsza konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniu 11.05.2018 r. w Hotelu Novotel Wrocław Centrum (dla uczestników z Województwa Dolnośląskiego)

Druga konferencja odbyła się w Bydgoszczy w dniu 18.05.2018 r. w Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz (dla uczestników z Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

W konferencjach wzięły udział osoby, które zawodowo zajmują się problematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych.

Konferencja o charakterze interdyscyplinarnym pozwoliła na zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Tematem przewodnim konferencji była współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz placówek oświatowych w procesie tworzenia i realizacji lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii.

Materiały pokonferencyjne do pobrania

Zadanie publiczne było realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content