Szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego Unplugged. Realizacja w latach 2018-2020.

Przeciw uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2020

Liczba uczestników szkoleń z poszczególnych województw.