DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki  roku 2021 prowadzi szkolenia dla realizatorów programu Unplugged finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej informacji o programie „Unplugged” znajduje się na stronie internetowej:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie będzie trwało dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmie informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

W roku 2021 planujemy realizację czterech grup szkoleniowych w następujących terminach i miejscach:

 1. 9-10.07.2021 – Szczecin
 2. 23-24.07.2021 – Warszawa
 3. 6-7.08.2021 – Warszawa
 4. 10-11.09.2021 – Warszawa

Uruchamiamy nabór do piątej grupy:

 1. 15-16.10.2021 – Wrocław

W związku z panującą sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów szkoleń i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
 2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

Organizator w trakcie szkolenia zapewni:

 1. Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
 2. Materiały szkoleniowe.
 3. Wyżywienie (obiad (lunch) w pierwszym i drugim dniu szkolenia)
 4. Całodzienne przerwy kawowe

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Przed dokonaniem zapisu na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Zasadami przetwarzania danych osobowych.

Formularz zapisu

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.