Bądź Unplugged. 2021

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki  roku 2021 przeprowadziła 5 edycji szkolenia dla realizatorów programu Unplugged finansowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie trwało dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmował informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

W roku 2021 szkolenia przeprowadziliśmy w następujących terminach i miejscach:

 1. 9-10.07.2021 – Szczecin
 2. 23-24.07.2021 – Warszawa
 3. 6-7.08.2021 – Warszawa
 4. 10-11.09.2021 – Warszawa
 5. 15-16.10.2021 – Wrocław

Do uczestnictwa w szkoleniach zaprosiliśmy osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
 2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

W trakcie wszystkich szkoleń zapewniliśmy uczestnikom:

 1. Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
 2. Materiały szkoleniowe.
 3. Wyżywienie (obiad (lunch) w pierwszym i drugim dniu szkolenia)
 4. Całodzienne przerwy kawowe

Szkolenia były prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Skip to content