Przeciw uzależnieniom. Skuteczny samorząd

Więcej szczegółów wkrótce na stronie internetowej projektu:

https://www.praesterno.pl/programy-biezace/przeciw-uzaleznieniom-skuteczny-samorzad/

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.