DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizować w 2021 roku 4 edycje szkolenia przygotowującego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w tworzeniu gminnych (wojewódzkich) programów przeciwdziałania narkomanii.

Więcej informacji na temat projektu już wkrótce.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.