Przeciw uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2020

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom do uczestnictwa w szkoleniach dotyczących przygotowania Gminnych (Wojewódzkich) Programów Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej szczegółów wkrótce.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.