W związku z ogłoszoną pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) współpracownicy Fundacji oferują bezpłatną, szeroko pojętą pomoc terapeutyczną i psychoterapeutyczną. Pomoc jest udzielana przy wykorzystaniu narzędzi do kontaktu zdalnego (telefon, skype, mail).                                          

Nasze działania pomocowe kierujemy w szczególności:

  • do osób przeżywających lęk jako reakcję na potencjalne zagrożenie,
  • do osób z grup zawodowych, które pracują pod ogromnym obciążeniem: personelu oddziałów zakaźnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich, którzy z racji swego zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku zakażenia,
  • do wszystkich borykających się z osamotnieniem w okresie kwarantanny lub dobrowolnie podjętej decyzji o przebywaniu w domu,
  • do osób starszych, samotnych i tych, które w aktualnej sytuacji stanowią grupę szczególnie narażoną na psychologiczne, obciążające konsekwencje obecnej sytuacji.

Jeśli wśród Waszych bliskich i znajomych są osoby potrzebujące wsparcia zapraszamy do kontaktu:

Joanna Grochowska, tel. 665 295 297,

Ania Grochowska, tel. 730 070 570  (rodzice dzieci młodszych – kontakt w godzinach 19.30 – 20.30),