Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się i pobranie Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Bądź „Unplugged” – 2020” oraz Zasad przetwarzania danych osobowych.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo zwrotnego e-maila z informacją dotyczącą numeru konta Fundacji do wpłaty kwoty 40 zł stanowiącej zryczałtowany koszt materiałów szkoleniowych.

W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia prosimy o przesłanie e-maila z taką informacją pod adres: szkolenia@pozytywnaprofilaktyka.org.
Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej 14 dni przed szkoleniem. W przypadku późniejszej rezygnacji ze szkolenia nie będziemy mogli zwrócić Państwu wpłaconej kwoty.

Zakończyliśmy zapisy na szkolenia dla realizatorów Programu Unplugged

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.