Zapraszamy na odpłatne szkolenia dla realizatorów programu Unplugged, które będziemy prowadzić w formie on-line.

.

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz inne osoby realizujące działania profilaktyczne do wzięcia udziału w odpłatnym szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Unplugged”.

Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej informacji o programie „Unplugged” znajduje się na stronie internetowej:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie będzie trwało dwa dni (18 godzin) i realizowane będzie całkowicie w formie on-line. Zakres tematyczny szkolenia obejmie informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Szkolenia będą organizowane od stycznia do listopada 2021 roku. Szkolenie zostanie uruchomione w przypadku chęci uczestnictwa w nim minimum 10 osób.

Udział w szkoleniu jest odpłatny. Wysokość opłaty wynosi 400 zł (czterysta złotych zero groszy) i obejmuje koszt udziału w szkoleniu oraz koszt kompletu materiałów niezbędnych uczestnikowi do przygotowania się i późniejszej realizacji programu Unplugged.

Szkolenia będą realizowane i prowadzone przez współpracujących z Fundacją certyfikowanych trenerów Programu Unplugged

Planowane terminy szkoleń

  1. 28-29 stycznia 2021 r., godz. 9.00-16:00

Zapisy na szkolenie

Zapisy na szkolenia rozpoczniemy w styczniu 2021 r.

Kontakt do koordynatora szkoleń:

  • Sławomir Pietrzak
  • e-mail: s.pietrzak@pozytywnaprofilaktyka.org