Samorząd, NGO, szkoła. Współpraca dla jakości

ramach projektu zrealizowane zostaną 2 wojewódzkie konferencje dotyczące strategii rozwiązywania problemów narkotykowych.

Pierwsza konferencja odbędzie się 11 maja 2018 r. we Wrocławiu

Druga konferencja odbędzie się 18 maja 2018 r. w Bydgoszczy

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej projektu:

konferencje.pozytywnaprofilaktyka.org

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.