CzasTytuł wykładu / działanieProwadzący
9.00 – 9.10Otwarcie konferencji.Przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacji Pozytywnej Profilaktyki
9.10 – 10.00Lokalna diagnoza problemów. Badania epidemiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dotyczącej uzależnień behawioralnych w regionie.Janusz Sierosławski
10.00 – 10.50Przepisy i aspekty prawne dotyczące współpracy w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym, w tym zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia.Jan Latkowski
10.50 – 11.00Przerwa 
11.00 – 11.50Profilaktyka uzależnień behawioralnychdr Magdalena Rowicka
11.50 – 12.40Tworzenie platformy współpracy i strategii w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień behawioralnychSławomir Pietrzak
12.40 – 12.50Przerwa 
12.50 – 13.20Prezentacje lokalnych zasobów instytucjonalnych i osobowych w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych.Ekspert lokalny
13.20 – 14.20Panel dyskusyjny dotyczący zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w regionie oraz lokalnych potrzeb i kierunków działań.Wykładowcy + uczestnicy konferencji
14.20 – 14.30Podsumowanie konferencji 

Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeprowadzenie konferencji on-line jest możliwe dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19