Samorząd, NGO, szkoła – współpraca dla jakości 2.0

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do uczestnictwa w Regionalnych Konferencjach na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi pn.

.

.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.