DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  będzie realizować w 2021 roku 4 edycje szkoleń przygotowujących nowych realizatorów programu „Unplugged”.

Więcej informacji na temat projektu już wkrótce.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.