W 2020 roku planujemy realizację 8 grup szkoleniowych. Szkolenia odbędą się w niżej wymienionych miejscach i terminach:

  1. Bydgoszcz, 03 – 04 lipca 2020 r.
  2. Warszawa, 10 – 11 lipca 2020 r.
  3. Poznań, 17 – 18 lipca 2020 r.
  4. Białystok, 07 – 08 sierpnia 2020 r.
  5. Lublin, 21 – 22 sierpnia 2020 r.
  6. Warszawa, 11 – 12 września 2020 r.
  7. Wrocław, 25 – 26 września 2020 r.
  8. Poznań, 02 – 03 października 2020 r.

Zapisy na szkolenie

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.