Zapisy na szkolenie

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Bądź Unplugged – 2019” oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo w ciągu 2 dni zwrotnego e-maila z potwierdzeniem udziału w szkoleniu oraz informacją dotyczącą numeru konta Fundacji do wpłaty kwoty 30 zł stanowiącej zryczałtowany koszt materiałów szkoleniowych.

W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia prosimy o przesłanie e-maila z taką informacją pod adres: szkolenia@pozytywnaprofilaktyka.org.
Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej 14 dni przed szkoleniem. W przypadku późniejszej rezygnacji ze szkolenia nie będziemy mogli zwrócić Państwu wpłaconej kwoty.

Zapisy na szkolenia zostały zakończone.

Szkolenie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.