Fundacja Pozytywnej Profilaktyki planuje realizację jednej edycji szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego Unplugged z Województwa Małopolskiego.

Wstępnie zapraszamy nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych z terenu Województwa Małopolskiego do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Unplugged”.

Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej informacji o programie „Unplugged” znajduje się na stronie internetowej:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie trwa dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmie informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Planujemy, że szkolenie odbędzie się w terminie 12-13 października 2020 roku w Zakopanem i będzie mogło uczestniczyć w nim maksymalnie 20 osób.

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikować się będą mogły osoby zamieszkałe na terenie Województwa Małopolskiego spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.) znajdującej się na terenie Województwa Małopolskiego.
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii mającej swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi zlokalizowanymi w Województwie Małopolskim.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż zakładana (20 osób) o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa uczestnictwa w szkoleniu dla osób zatrudnionych w systemie oświaty. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Organizator w trakcie szkolenia zapewnia przerwy kawowe oraz lunch (obiad) w każdym dniu szkolenia.

Organizator nie zapewnia noclegu w trakcie szkolenia. Istnieje możliwość wynajęcia pokoju w hotelu, w którym realizowane będzie szkolenie, w wynegocjowanej przez organizatora cenie 120 zł za nocleg ze śniadaniem. Cena ta obowiązuje również w przypadku przyjazdu w dniu poprzedzającym szkolenie lub wyjazdu w dniu następującym po szkoleniu.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych.

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów Programu Unplugged.

Kontakt do koordynatora szkolenia:

  • Sławomir Pietrzak
  • tel. 690 366 244
  • e-mail: s.pietrzak@pozytywnaprofilaktyka.org