Unplugged w Małopolsce

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki planowała realizację jednej edycji szkolenia dla realizatorów programu profilaktycznego Unplugged z Województwa Małopolskiego.

Do udziału w szkoleniu przygotowującym realizatorów programu „Unplugged” zaprosiliśmy nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych z terenu Województwa Małopolskiego.

Planowaliśmy, że szkolenie odbędzie się w terminie 12-13 października 2020 roku w Zakopanem i będzie mogło uczestniczyć w nim maksymalnie 20 osób.

Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikować się mogły osoby zamieszkałe na terenie Województwa Małopolskiego spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.) znajdującej się na terenie Województwa Małopolskiego.
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii mającej swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi zlokalizowanymi w Województwie Małopolskim.

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenie zostało zrealizowane w formie on-line w terminie 28-29 grudnia 2020 r.

Skip to content