Unlugged w Wałbrzychu. 2022

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie

www.programyrekomendowane.pl

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Wałbrzych

W roku 2022, na zlecenie Gminy Wałbrzych, Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zrealizowała 1 edycję szkolenia dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego Unplugged.

Szkolenie odbyło się w dniach 26-27 września 2022 r.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele, psychologowie i pedagodzy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujący z młodzieżą w placówce oświatowej (w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.) znajdującej się na terenie Miasta Wałbrzycha.

Organizator w trakcie szkolenia zapewniliśmy:

  • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Wyżywienie (obiad w pierwszym i w drugim dniu szkolenia)
  • Całodzienne przerwy kawowe

Szkolenia były prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Dokumenty przygotowane w ramach projektu:

.

Skip to content