Szkolenia dla realizatorów programu Unplugged

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki w roku 2021 prowadziła szkolenia dla realizatorów programu Unplugged finansowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2021 zrealizowaliśmy szkolenia dla trzech grup szkoleniowych w następujących terminach i miejscach:

  1. 02-03.07.2021 – Gdańsk
  2. 16-17.07.2021 – Poznań
  3. 27-28.08.2021 – Warszawa

Do uczestnictwa w szkoleniach zaprosiliśmy osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

W trakcie szkolenia uczestnikom zapewniono:

  1. Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
  2. Materiały szkoleniowe.
  3. 1 nocleg.
  4. Całodzienne wyżywienie (obiad i kolacja w pierwszym dniu szkolenia oraz śniadanie i obiad w drugim dniu szkolenia)
  5. Całodzienne przerwy kawowe

Szkolenia były prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
Skip to content