SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki w roku 2021 prowadzi szkolenia dla realizatorów programu Unplugged finansowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program Profilaktyczny „Unplugged” jest programem adresowanym do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Więcej informacji o programie „Unplugged” znajduje się na stronie internetowej:

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Szkolenie będzie trwało dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

W roku 2021 planujemy realizację trzech grup szkoleniowych w następujących terminach i miejscach:

  1. 11-12.06.2021 – Warszawa lub okolice Warszawy
  2. 02-03.07.2021 – Gdańsk
  3. 16-17.07.2021 – Poznań

W związku z panującą sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo zmiany terminów szkoleń i/lub zmianę formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
  2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

Organizator w trakcie szkolenia zapewni:

  1. Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
  2. Materiały szkoleniowe.
  3. 1 nocleg.
  4. Całodzienne wyżywienie (obiad i kolacja w pierwszym dniu szkolenia oraz śniadanie i obiad w drugim dniu szkolenia)
  5. Całodzienne przerwy kawowe

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Przed dokonaniem zapisu na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Zasadami przetwarzania danych osobowych.

Formularz zapisu

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.