Materiały pokonferencyjne

Program konferencji

Biogramy mówców

Artykuły

Prezentacje Wrocław

Prezentacje Bydgoszcz

Zadanie publiczne było realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content