Zapisy na konferencje

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa w konferencjach.

Do udziału w konferencjach zapraszamy osoby mieszkające i/lub pracujące na terenie województwa, dla którego organizowana jest konferencja.

Województwo Dolnośląskie

5 sierpnia 2020 r.

Województwo Opolskie

3 września 2020 r.

Województwo Małopolskie

16 listopada 2020 r.

Województwo Wielkopolskie

26 listopada 2020 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

10 grudnia 2020 r.

Zapisy na konferencje zostały zakończone.

Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeprowadzenie konferencji on-line jest możliwe dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19

Skip to content