Nagrania konferencji

Rozpowszechnienie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych na podstawie badań ESPAD

Województwo dolnośląskie

Województwo Opolskie

Województwo Małopolskie

Województwo Wielkopolskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zagadnienie przeciwdziałania uzależnieniom
behawioralnym w przepisach prawa

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Tworzenie platformy współpracy i strategii w zakresie
rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień
behawioralnych

Lokalne zasoby instytucjonalne i osobowe w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych. Województwo Dolnośląskie.

Profilaktyka uzależnień od nowych technologii

Zadanie publiczne było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Przeprowadzenie konferencji on-line było możliwe dzięki finansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
Skip to content