Materiały konferencyjne

Województwo Dolnośląskie. 05.08.2020

Województwo Opolskie 03.09.2020

Województwo Małopolskie. 16.11.2020

Województwo Wielkopolskie. 26.11.2020

Województwo Kujawsko-Pomorskie. 10.12.2020

.

Zadanie publiczne było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Przeprowadzenie konferencji on-line było możliwe dzięki finansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19
Skip to content