Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w projekcie zamieszczonymi na stronie Warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz pobranie Regulaminu udziału w projekcie „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd. 2021” i Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w projekcie.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego będziecie mogli Państwo pobrać potwierdzenie rejestracji. Dodatkowo, po przesłaniu Rekomendacji ze strony jednostki samorządu terytorialnego, otrzymają Państwo zwrotnego e-maila z informacją dotyczącą wyniku rekrutacji na szkolenie. E-mail ten zostanie przesłany w ciągu 7 dni od otrzymania Rekomendacji.

W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia prosimy o przesłanie e-maila z taką informacją pod adres: gppn@pozytywnaprofilaktyka.org.

Prosimy o przemyślane zapisywanie się na szkolenia.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.