L.p.GodzinyDziałanie
Dzień pierwszy 
A112:30-13:00Rejestracja uczestników szkolenia
P113:00-14:00Obiad
14:00-18:00Sesja 1
H1 Wprowadzenie do szkolenia
H2 Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
H3 Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
H4 Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
P218.00-19.00Kolacja
Dzień drugi 
P38.00-9.00Śniadanie
9.00-14.00Sesja 2
H5 Profilaktyka narkomanii
H6 Profilaktyka narkomanii
H7 Profilaktyka narkomanii
H8 Profilaktyka narkomanii
H9 Profilaktyka narkomanii
P414.00-15.00Obiad
15.00-18.00Sesja 3
H10 Profilaktyka narkomanii
H11 Profilaktyka narkomanii
H12 Profilaktyka narkomanii
P518.00-19.00Kolacja
Dzień trzeci 
P68.00-9.00Śniadanie
9.00-14.00Sesja 4
H13 Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
H14 Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
H15 Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
H16 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
H17 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
P714.00-15.00Obiad
15.00-18.00Sesja 5
H18 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
H19 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
H20 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
P818.00-19.00Kolacja
Dzień czwarty 
P98.00-9.00Śniadanie
9.00-13.00Sesja 6
H13 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
H14 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
H15 Wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii
H16 Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
P1013.00-14.00Obiad
A214.00Wyjazd

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.