Zapisy na szkolenie

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się i pobranie Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd. 2020” oraz Zasad przetwarzania danych osobowych.

Wzór rekomendacji do pobrania: formularz PDF (do wydruku i wypełnienia ręcznie) lub formularz RTF (do edycji np. w MS Word lub LibreOffice).

Podpisany skan rekomendacji prosimy odesłać pod adres gppn@pozytywnaprofilaktyka.org po wypełnieniu formularza zapisu.

W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia prosimy o przesłanie e-maila z taką informacją pod adres: gppn@pozytywnaprofilaktyka.org.
Rezygnacja ze szkolenia jest możliwa najpóźniej 14 dni przed szkoleniem.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content