Harmonogram programu

Szkolenie on-line trwało 14 dni, podczas których uczestnicy zrealizowali plan 24 godzinnego szkolenia. W trakcie szkolenia jego uczestnicy wzięli udział w czterech dwugodzinnych webinariach, zaś pozostały czas poświęcony był na wykonywanie zadań indywidualnych i grupowych.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy zobowiązani byli do zdania egzaminu i oddania pracy końcowej.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content