Bądź Unplugged

Od 20 maja 2018 do 31 grudnia 2018 realizowaliśmy cykl 10 szkoleń dla przyszłych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Unplugged.

Projekt realizowany był w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim oraz w województwach z nimi sąsiadującymi.

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość zdobycia certyfikatu realizatora programu „Unplugged”. Każde szkolenie trwało dwa dni (18 godzin). Zakres tematyczny szkolenia obejmował informacje o podstawach teoretycznych programu oraz informacje o jego strukturze i sposobie realizacji.

Szkolenia były organizowane od sierpnia do grudnia 2018 roku na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego oraz na terenie województw z nimi sąsiadujących (m.in. opolskie, wielkopolskie, pomorskie). Zrealizowano szkolenia dla 10 grup liczących średnio po 20 osób.

Szkolenia odbyły się w:

 • 10.09 – 11.09, Modliszewo
 • 14.09 – 15.09, Oleśnica
 • 17.09 – 18.09, Szubin
 • 05.10 – 06.10, Biecz
 • 19.10 – 20.10, Wrocław
 • 26.10 – 27.10, Bydgoszcz
 • 09.11 – 10.11, Bydgoszcz
 • 16.11 – 17.11, Opole
 • 30.11 – 01.12, Gniezno
 • 14.12 – 15.12, Wrocław

Do uczestnictwa w szkoleniu mogły zakwalifikować się osoby spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Praca z młodzieżą w placówce oświatowej (nauczyciel, psycholog, pedagog, lub inny specjalista pracujący z młodzieżą w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej i in.)
 2. Praca (realizacja zadań) w organizacji pozarządowej zajmującej się realizacją zadań z zakresu profilaktyki narkomanii, prowadzącej swoją działalność na terenie lub we współpracy z placówkami oświatowymi.

Organizator w trakcie szkolenia zapewniał przerwy kawowe oraz lunch (obiad) w każdym dniu szkolenia.

Uczestnicy szkolenia ponosili zryczałtowaną opłatę za materiały szkoleniowe (podręczniki, zeszyty ćwiczeń i in.) w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), płatną przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator nie zapewniał noclegu w trakcie szkolenia.

Zadanie publiczne było realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Skip to content