Trenerzy

Joanna Grochowska

Pedagog, profilaktyk, socjoterapeuta, psychoterapeuta (certyfikacja), trener, wykładowca, mediator. Absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Pedagogiki i Psychologii), Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku (Studia Podyplomowe – specjalność: socjoterapeuta). Prowadzi psychoterapię indywidualną, szkolenia specjalistyczne, konferencje, treningi interpersonalne. Realizuje się jako certyfikowany Trener, Instruktor i Realizator Programów Profilaktycznych. Pełni funkcję wiceprezesa w Fundacji Pozytywnej Profilaktyki. Koordynowała na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ogólnopolskie badania Fundacji Masz Szansę „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” MEN/2016. Ukończyła szkolenie podczas którego uzyskała kwalifikacje trenera Unplugged (certyfikacja w ramach międzynarodowego systemu szkolenia prowadzonego przez EUDAP Faculty i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Ukończyła szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno. Wielokrotnie zapraszana jako gość audycji radiowych m.in. w Radio Uniwersytet PsychoStereo UKW w Bydgoszczy, do udzielenia wywiadów związanych z prowadzonym profilem zawodowym. Wyróżniona dwukrotnie tytułem Profilaktyka Roku 2008, 2010. Członek PTTPB, PTTM.

Sławomir Pietrzak

Psycholog. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończył organizowaną przez EMCDDA i ISCTE-IULEuropean Drugs Summer School” oraz „Executive Training on Drug Policy” organizowany przez Grupę Pompidou. Jest prezesem Fundacji Pozytywnej Profilaktyki oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Współpracuje z redakcją kwartalnika „Serwis Informacyjny Uzależnienia”. Ukończył szkolenie „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień” organizowane przez Fundację Praesterno. W roli eksperta uczestniczył w projekcie „Wsparcie gruzińskiej profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym”, realizowanym przez Fundację Praesterno. Obecnie jest ekspertem w projekcie „Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”, realizowanym przez Fundację Praesterno i Fundację Pozytywnej Profilaktyki. Swoje zainteresowania zawodowe kieruje przede wszystkim na profilaktykę opartą na podstawach naukowych oraz na rozwijanie współpracy międzysektorowej w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.