Archiwum kategorii: Uncategorized

Działania w 2020 – ciąg dalszy

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii opublikowało na swojej stronie rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zrealizuje pięć regionalnych konferencji na temat uzależnień behawioralnych. Zapraszamy już dziś na konferencje we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu i Krakowie.Więcej szczegółów wkrótce na naszej stronie internetowej.https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9670548

Nasze działania w 2020 r.

Na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pojawiło się rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.Nasza Fundacja będzie realizować szkolenia dla przyszłych realizatorów programu Unplugged oraz szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego.Więcej informacji zamieścimy na naszej stronie internetowej na początku 2020 roku. https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9573362

Nowy projekt szkoleniowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie rozstrzygnęło konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W wyniku tego rozstrzygnięcia będziemy wkrótce realizować szkolenia dla przyszłych realizatorów programu Unplugged pracujących w szkołach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wyniki-konkursu-ofert-nr-32019-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewodztwa-w-2019-roku-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-pod-nazwa-rozwiazywa/ Więcej informacji na temat realizowanego projektu zamieścimy wkrótce na stronie: http://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/unplugged-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/

Zaczynamy cykl szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozpoczęliśmy rekrutację uczestników szkoleń dotyczących budowania lokalnych strategii przeciwdziałania narkomanii, a przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia odbędą się w Warszawie (4 grupy) oraz we Wrocławiu (4 grupy) Terminy szkoleń, formularz rekrutacyjny oraz szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie: www.skutecznysamorzad.org.pl

Realizowane projekty

Od dnia 02 stycznia 2018 r. Fundacja Pozytywnej Profilaktyki realizuje dwa projekty: Przeciw uzależnieniom. Skuteczny samorząd. Samorząd, NGO, szkoła. Współpraca dla jakości. Więcej szczegółów w zakładce Projekty