Bądź Unplugged

Od 20 maja 2018 rozpoczynamy cykl szkoleń dla przyszłych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Unplugged.

Projekt realizowany będzie w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim oraz w województwach z nimi sąsiadującymi.

 

Więcej szczegółów wkrótce na stronie internetowej projektu:

unplugged.pozytywnaprofilaktyka.org

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.