Terminy i miejsca szkoleń

26-27 kwietnia 2019 r., Wrocław

10-11 maja 2019 r., Poznań

17-18 maja 2019 r., Bydgoszcz

20-21 września 2019 r., Poznań

4-5 października 2019 r., Wrocław

18-19 października 2019 r., Wrocław

Zapisy na szkolenia zostały zakończone.

Szkolenie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.