Projekty

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki realizuje aktualnie następujące projekty:

  1. Przeciw uzależnieniom. Skuteczny samorząd – projekt realizowany wspólnie z Fundacją Praesterno
  2. Samorząd, NGO, szkoła. Współpraca dla jakości

 

Zadania publiczne są realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.