Zarząd

Prezes Zarządu – Sławomir Pietrzak

Wiceprezes Zarządu – Joanna Grochowska

Skarbnik – Damian Czajkowski